fbpx

Integritetspolicy

Din integritet & säkerhet

Välkommen till Lotuskliniken.nu, som ägs och drivs av Swedish Medical Aesthetical Clinic AB. Vi är engagerade i att skydda din integritet och säkerhet online. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information när du besöker vår webbplats och använder våra tjänster. Vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom denna policy för att förstå våra rutiner och åtaganden när det gäller din integritet.

Insamling av personlig information

När du besöker Lotuskliniken.nu kan vi samla in viss personlig information från dig, såsom namn, kontaktuppgifter och andra identifierande uppgifter. Vi samlar endast in denna information om du frivilligt tillhandahåller den genom våra kontaktformulär eller andra interaktiva funktioner på webbplatsen.

Användning av personlig information

Vi använder den personliga informationen som samlas in på följande sätt:

  • För att svara på dina förfrågningar och ge dig den begärda informationen.
  • För att administrera och underhålla våra tjänster och webbplats.
  • För att skicka dig marknadsföringsmaterial och information om våra tjänster, om du har gett ditt samtycke.
  • För att förbättra vår webbplats och våra tjänster genom att analysera användardata och beteende, dock anonymt och i aggregerad form.
  • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Delning av personlig information

Vi delar inte din personliga information med tredjepartsleverantörer, med undantag för de situationer som beskrivs nedan:

  • Om du har valt att acceptera cookies för statistik och marknadsföring, kan vi dela viss information med våra samarbetspartners för dessa ändamål. Denna information är alltid aggregerad och anonym och används enbart för att förbättra användarupplevelsen.
  • Vi kommer aldrig att sälja din personliga information till någon tredje part.

Skydd av personlig information

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst eller avslöjande. Vi begränsar åtkomsten till din information endast till de personer som behöver den för att utföra sina arbetsuppgifter.

Konfidentialitet av e-post

Alla e-postmeddelanden som skickas till oss behandlas som konfidentiella och hanteras av vårt kompetenta personal. Vi använder säkra kommunikationsmetoder för att skydda din integritet när du kommunicerar med oss via e-post.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna webbplats, och den nya versionen kommer att gälla omedelbart. Vi uppmanar dig att regelbundet granska vår integritetspolicy för att vara medveten om eventuella ändringar.

Om du har frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss genom de kontaktuppgifter som anges på vår webbplats.

Tack för att du har valt Lotuskliniken.nu. Vi är dedikerade till att skydda din integritet och säkerhet online.

Registrera kurs intresse